Astoria’s Place 4-The Interior Designer, Deena Tambengco - PHR04755

Ratings :


Date Issue : Mar. 26, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Mei Sanchez
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Gusto kong maging akin ka.” Para hindi matuloy ang balak ng mga magulang ni Deena na ipakasal siya kay Cheng, nakipagkasundo siya sa huli na magpapanggap silang pumapayag na sa kasunduang iyon. Ngunit pagkalipas ng dalawang buwan, kunwari ay magbe-break na sila dahil natuklasan nilang hindi sila compatible sa isa’t isa. Babalik na sa Canada si Cheng upang tuparin ang pangarap nito habang siya ay babalik na rin sa normal niyang buhay. Ayos na sana ang planong iyon dahil pareho silang makakaligtas sa isang arranged marriage. Ang kaso, kahit kunwari lang ang drama nila ni Cheng, hindi niya maiwasang kiligin sa mga ginagawa nito para sa kanya. Kahit anong paalala niya sa kanyang sarili, hindi niya maawat ang kanyang sarili na tugunin nang buong puso ang mga halik nito. Hindi rin niya napigil ang kanyang pasaway na puso na ma-in love dito. Hanggang isang araw, mula sa isang magandang panaginip ay nagising siya sa isang masakit na katotohanan. Hindi lang pala ang pagtupad sa pangarap ni Cheng ang dahilan kung bakit ito babalik sa Canada kundi babalikan pala nito ang tunay na nagmamay-ari ng puso nito.


Related Stories