Astoria’s Place 6-The General Manager, Diwata Sarangaya - PHR04807

Ratings :


Date Issue : Mar. 26, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Mei Sanchez
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Gusto kong tingnan mo ako nang deretso sa aking mga mata para makita mo ang lalaking nangangako sa `yo ng tapat at wagas na pag-ibig.” Magandang lalaki. Iyon ang perpektong paglalarawan kay Ramon Bienvenides na isang sikat na modelo at matagumpay na businessman. Kaya hindi nakapagtataka na maraming babae ang nagkakagusto rito—at isa na roon si Diwata. Subalit sa unang pagtatagpo pa lang nila ay hindi na matatawaran ang kasungitan ng magandang lalaking ito kaya sa halip na maging guwapo ito sa paningin niya, naging pangit ito. Pero galit yata ang tadhana sa kanya dahil laging pinagtatagpo ang kanilang mga landas hanggang sa nagkaroon ng himala. Naging magkaibigan sila. Wala siyang balak na ibigin ito dahil natatakot siyang matulad sa kanyang ina na sawi sa pag-ibig. Subalit pasaway ang kanyang puso dahil hindi siya sinunod niyon. At nangyari na nga ang kinatatakutan niya. Nakilala niya ang babaeng talagang nagmamay-ari ng puso ni Ramon.


Related Stories