Scandalous - RR00119

Ratings :


Date Issue : Apr. 05, 2019
Publisher : Red Line Media
Author : Whroxie
ISBN :
Price : PHP 142.00
  Share by Twitter


About This Book

“I’ll be damned if I let you walk out of my life without a fight. Hell will freeze over before I let you slip away.” Beautiful face, luscious figure and vivacious manner, those were Tessmarie de Leon’s assets that made her look even more attractive. Ang mga katangiang iyon ang naisip niyang gamitin para akitin si Rogue para makapaghiganti. Pero hindi naisip ni Tessmarie na siya ang parurusahan ni Rogue sa pamamagitan ng maiinit nitong halik. The pleasure he had given her was immeasurable. Every time he was near, she felt a strong desire and yearning within her. Tessmarie wanted Rogue so much. Ngayon na lang uli siya nagkagusto nang ganoon sa isang lalaki. Pero sa maling lalaki na naman. Because she was just using Rogue for her revenge. She was not supposed to fall in love with him. Hindi puwede, lalo na at tinatakasan pa rin ni Tessmarie ang isang mapait na nakaraan. Nakaraang sumira sa kanya dahil nagmahal siya…


Related Stories