Twisted Tales book 3: Sweet Crazy Love - PHR04553

Ratings :


Date Issue : Apr. 08, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Nikki Karenina
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Having him this close to her made her forget everything. Wala nang mahihiling pa si Lemon—masaya na siya sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Hanggang sa ipakilala sa kanya ng kaibigan niyang si Pepper ang lalaking pakakasalan nito: si Joey Montinola. Si Joey ang lalaking ayaw na niyang makita. Ngunit hindi na siya makakaiwas dahil siya ang napili ni Pepper na mag-organize ng engagement party nito. Kahit hindi niya gusto ang ideya ng pagpapakasal ng dalawa, ginawa pa rin niya ang kanyang trabaho. She thought everything was going to be perfect, but something went wrong. Tumakas si Pepper; and worse, sumama ito sa kuya niya. Sinabi ni Joey sa kanya na kailangan niyang malusutan ang problemang iyon. At hindi niya inasahan ang sumunod na ginawa nito. Joey suddenly kissed her. The moment Lemon felt his lips on hers, she knew he had captured her heart. Again.


Related Stories