Hotshots Series 10, The Fall - HOT00010

Ratings :


Date Issue : Aug. 13, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Belle Feliz
ISBN :
Price : PHP 98.00
  Share by Twitter


About This Book

“I feel like I’ve waited so long for you to be mine…” Erika had a crush on Collin a long time ago. Pero itinuring niya ang crush na iyon katulad ng crush na nararamdaman ng isang ordinaryong tao sa isang artista. Hindi talaga siya umasang magkakaroon ng “sila” o “sila ang magkakatuluyan” sa bandang huli. He had been her teacher and he was getting married at that time. He was the very definition of unavailable and unreachable. Then his fiancée killed herself. Erika was the last person who saw her alive. Kinailangang lumayo ni Collin at sa mahabang panahon ay hindi sila nagkita. Life went on for them. Nang magbalik ang binata sa DRMMH, agad na nangibabaw ang ilang espesyal na pakiramdam sa pagitan nila. Hindi niya inasahan pero sa pagkakataong iyon ay hinayaan na ni Erika ang sariling makaramdam ng higit pa sa crush. Sa pagkakataong iyon ay ganap na silang nahulog sa isa’t isa. Everything had been perfect between them until it’s not…


Related Stories