Attention - LIB00549

Ratings :


Date Issue : Sep. 25, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : Ana
ISBN :
Price : PHP 202.00
  Share by Twitter


About This Book

“I believe that we have so much possibilities on being together... for a long, long... time.” He’s into it for his mission. And she’s into it for his attention. Risha Guinto, a 30-year-old reckless socialite, crosses paths with Major Lukas Verlin Mikhail. Ito ang tipo ng lalaki na walang oras para makipaglaro, nasa isang hukay ang paa at may pinoproblema na misyon. Pero nasa kanya ang kailangan ni Lukas, at nasa lalaki naman ang kanyang gusto. Maaaring nakikipaglaro si Risha sa apoy para lang manatili ang lalaki sa piling niya. At wala siyang pakialam kahit ano pa ang maging risk—a country or two, she is too selfish to care. Nothing matters for Risha more than the satisfaction of her intimate desires and fantasies with this man. Kahit alam niya na sa paghihiwalay din magtatapos ang lahat. At sa kanilang paghihiwalay, risk would certainly come around and hunt her down in the form of Sloven Markov. After Risha messes up his military mission, would Lukas ever have the heart to save her?


Related Stories