Love Junkies 21 - Crisostomo, Ang Malambing Na Romantiko 1

Ratings :


Date Issue : Oct. 03, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Hindi talaga niya maunawaan ang lalaking ito. Ano ba talaga ang nais nitong mangyari? At paano niya iiwasan ito when he was being that lovable? Dahil sa pagrerebelde sa kapatid ay naglayas si Sibyl sa kanila. Alam niyang makikita siya ng kanyang kapatid kung hindi niya pag-iigihin ang pagtatago. Her brother, was after all, was one of the richest and most powerful men in the country—Ross Las Conia. Kaya namasukan siya bilang katulong. Iyon ang huling maiisip nitong gagawin hiya. At ang huling lugar din na maaaring paghanapan nito sa kanya ang napasukan niya—isang punerarya. There, in the funeral home, did she meet her boss, the gorgeous funeral director and mortician with the name very contrary to his looks—Toto. She had always been drawn to strange things. And Toto, being mortician, was no exception. Ang problema, simula pa lamang ay natuklasan na niya kung kaano kababaero ito. Ito lang yata ang funeral director na hinahabol ng mga kababaihan. And it was no wonder, too. He was very, very sweet and lovable. Imposible nga lamang na magkagusto ito sa kanya, sapagkat siya ay isang kawaksing may punto kapag nagsalita, sobrang kapal kung mag-make up, at sobrang baduy pumorma.


Related Stories