Love junkies 15 - Yana, The Prayerful Love Junkie

Ratings :


Date Issue : Oct. 04, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

"I fell in love with you the moment I saw you lying on the bed like cleopatra that night on my father's birthday." Yana worked for a top cosmetic company. Everything in her life was fine, except for one thing: her boss who was very grumpy. Nasita na siya nito sapagkat palagi siyang late. Ngunit hindi lamang ito repressed sapagkat hindi nito mailabas ang tunay na katauhan nito. She doubted his masculinity. Pero sa isang conference sa Subic na isinama siya nito, at kapwa sila lango sa alcohol, ay may nangyari sa kanila. The next day, she didn't know what to do... so she just decided to leave him while he was still asleep and pretended that nothing happened. Pero hindi naniwala ito sa kanya. Ang ginawa niya ay iniwasan na nita ito. Napansin niyang lumayo na rin ito sa kanya. Ngunit bakit siya nasasaktan kapag binabale-wala na siya nito, na parang walang nangyari sa kanila? Hindi ba't iyon ang gusto niya? Naiinis na nga siya sa kanyang sarili. Mas magulo pa siya sa eleksiyon sa Pilipinas!


Related Stories