Love Junkies 20 - Ignacio, Ang Mapanuksong Romantiko

Ratings :


Date Issue : Oct. 04, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

He would never cease to put smile on her lovely face, never get tired of teasing her to see the beautiful blush of her cheeks. For she was his life, she was his new life, his would-be wife. Her happiness was his, too. Lahat ng bagay na nagugustuhan ni Dottie ay nakukuha niya. She was rich, spoiled brat who only wanted to find a man under her control to be her husband. Hanggang sa makilala niya si Iggy Daza, isang beterinaryo. Unang pagkikita pa lamang sila ay attracted na agad siya rito. Wala namang ginawa ito kundi tuksuhin siya—sa kanyang labis na pagkainis. Sa bawat pagtatagpo nila ay iginigiit nitong may gusto siya rito. Kahit ayaw niyang mahalata siya nito ay wala namang siyang magawa dahil totoo naman ang obserbasyon nito. Until one day, she decided she was going to make him her boyfriend. Nangyari naman iyon sa lubhang kasiyahan niya. Pagkatapos niyon, ilang matatamis na halik ang pinagsaluhan nila. Pero isang araw, naabutan niya ito sa isang intimate na eksena—kasama ang isang babae. “For the record, Dottie, you-are-not-my-girlfried! You only insisted you are, but we both know you’re not. Pinagbigyan kita, because I don’t want to hurt your feelings. But, really, this has gone too far!” Tigagal siya sa sinabing iyon ni Iggy.


Related Stories