THROUGH ROSE-COLORED GLASSES

Ratings :


Date Issue : Oct. 30, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cady Lorenzana, Camilla, C.D. De Guzman,Char Arkaina, Elise Estrella, Gypsy Esguerra, Heart Yngrid, Jasmine Esperanza, Luna King, Maan Beltran, Mariane Reign, Maricar Dizon, Marione Ashley, Rose Tan
ISBN :
Price : PHP 67.00
  Share by Twitter


About This Book

May mga pangyayaring dumarating sa buhay natin na `di natin inaasahan. Minsan, magandang balita ang dala nito. Minsan, parang parusa. Mabigat sa dibdib, nakakapanlumo, nakakalungkot, matinding pagsubok sa ating magpakatatag. Pero sa mga pagkakataon ding iyon ay nakikilala natin kung sino at ano tayo para sa ibang tao. Matatagpuan ba natin ang ating sarili na nag-iisa sa pakikibaka? O daragsa ang tulong, ang malasakit, ang pagmamahal, ang pag-asa? In this collection of short stories from your beloved PHR authors comes a message of inspiration, of love, of hope. Pinagsama-sama para sa iisang layunin: na nagkakaisa ang lahat para sa isang kaliga, kaibigan, kapatid. Para kay Angel Bautista. Read our stories and see the light beyond the darkness, the good despite the bad. A world that may be in despair but can still be beautiful as seen THROUGH ROSE-COLORED GLASSES. - Georgette Gonzales


Related Stories