Black Bureau Elite 7 - Danger: Falling In Love! (Agent Professor)

Ratings :


Date Issue : Nov. 21, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Noelle Arroyo
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

WHEN Agent Ghost requested that his family be rescued, he specifically asked for an agent to help with the case - si Agent Prof. Pero dahil hindi naman talaga field agent si Trisha Garchitorena at ninety percent ng career niya sa BB ay nasa command center lamang siya, in-assign ni Chief Eagle ang isa pang BB Elite na si Seth Anderson a.c.a. Agent Sniper para makasama niya. Trisha knew she should concentrate on recovering Agent Ghosts wife and daughter, dahil kung meron mang pwedeng makaunawa sa importansya ng mga ito kay Ghost, siya iyon. Pero nagugulo siya sa kanyang kasamang si Seth. Isa sa original elites pero pinaka-private sa lahat ng agents sa BB, she realized that she did not really know him. Feeling like she was being remiss of her duty or something, sinubukan niyang gawin ang nararapat at kilalanin ito. Hindi niya plinanong magising sa unang araw ng kanilang misyon sa kama nito. Talk about biting more than she could chew. Pagkatapos magkasundo na isa iyong pagkakamaling hindi na dapat maulit, saka naman siya laging alipin ng mainit nitong mga titig. Sa unang pagkakataon, nalagay si Agent Prof sa sitwasyong hindi niya kayang bigyan ng accurate na paliwanag. She seemed to be suffering from a fatal bout of sexual attraction. He was putting her reputation as an elite psychiatrist and profiler in shame. Absent ba siya noong magbigay ng lesson ang kanyang professor tungkol sa physical attraction? "W-What exactly did we do last last night? tanong niya, kipkip ang comforter, ramdam na ramdam na naka-birthday suit lang talaga siya sa ilalim niyon. Naninigas siya habang naiisip na nagse-share sila sa iisang kumot, and hes probably as naked as a new-born baby just inches away from her...


Related Stories