Kampilan Trilogy 1: Rebel

Ratings :


Date Issue : Nov. 26, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Arielle
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Don’t you dare die on me now! Hindi ako papayag na mamatay ka pagkatapos mo akong paibigin.” Bunsong anak si Zach ng makapangyarihang angkan ng Montepiedad sa bayan ng Puerto Real. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Unang kita pa lang niya kay Sicily ay nabighani na siya rito. Ngunit hindi ito interesado sa kanya. Ang tanging paraan para makuha niya ito ay kung dadaanin niya ito sa dahas. Pero bago niya maisakatuparan ang kanyang maitim na balak ay nawala ang lahat ng yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya. Dahil doon ay nabaligtad ang sitwasyon nila ni Sicily. Ito na ngayon ang may hawak sa buhay niya. Ito ang magdidikta ng lahat ng gagawin niya at susunod siya rito nang walang protesta at reklamo. Sa kung anong dahilan, ikinasiya niyang maging alipin siya nito…


Related Stories