Kampilan Trilogy 2: Warrior

Ratings :


Date Issue : Nov. 26, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Arielle
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Kung buntis ka, we have at least nine months to fall in love. Nade-develop naman ang pag-ibig, `di ba?” Para makilala ang tunay na pagkatao ni Lt. Samuel Jericho ay pumayag si Leanne na magpanggap na isang GRO. Ikinatuwa niya nang malaman niyang mabuting tao ito at tapat ito sa tungkuling sinumpaan nito. Ganoon na lang ang pagkagulat niya nang malaman niya ang plano ng lider ng kanilang grupo para kay Lt. Jericho. Hindi siya makapapayag na mapunta kay Lt. Jericho ang mahalagang papel na pinapangarap niyang magampanan din niya. Gagawin niya ang lahat para masira ang plano. Muli ay ipinain niya ang kanyang sarili pero sa pagkakataong iyon ay para masira ang magandang reputasyon ni Lt. Jericho sa mata ng mga kasamahan niya. Ngunit hindi niya inakalang babalik sa kanya ang ginawa niya. Natagpuan na lamang niya ang sarili na ikinakasal kay Lt. Jericho. Pananagutan daw siya nito sa kabila ng ginawa niyang pandadahas dito!


Related Stories