Kampilan Trilogy 3: Equalizer

Ratings :


Date Issue : Nov. 26, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Arielle
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“I don’t think I would mind kung once in a while ay malalagay ako sa panganib. Kasi kapag nangyayari `yon, sinasabi mong mahal mo ako.” Bata pa lang si Jordan, alam na niya na ang lalaking gusto niyang mapangasawa ay si Acron. Subalit dahil sa isang malagim na trahedya na naganap noong mga bata pa sila ay nagkahiwalay sila. Sa kabila ng pagkakalayo nila ay hindi nagbago ang damdamin niya para dito. Lalo pa ngang tumibay at lumalim iyon. Nang sumapit siya sa hustong edad ay hinanap niya si Acron. Ngunit nang makita niya ito ay pilit na itinaboy siya nito. Napakarami nitong sinabi kung bakit hindi maaaring maging sila. Pero lalo lamang pinag-igting ng mga iyon ang pagmamahal niya rito. Kaya kung inaakala nitong maitataboy siya nito dahil sa mga pinagsasabi nito, nagkakamali ito. Hindi niya ito tatantanan hanggang sa tanggapin nito sa sarili nito na sila ay para sa isa’t isa…


Related Stories