If I Give You My Heart - PHR3120

Ratings :


Date Issue : Nov. 29, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sofia
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“When I saw you, I just wanted to get to know you more. At nang makausap na kita at unti-unting makilala, gusto ko nang maging parte ng buhay mo.” Hindi inaasahan ni Charisma na muling magtatagpo ang mga landas nila ni Averill nang sumama siya sa isang cruise. Malinaw na malinaw pa rin sa alaala niya ang kahihiyang nangyari nang muntik nang ipakasal ito sa kanya noon ng mga magulang niya. Ngayon ay nakatakdang bumalik ito sa buhay niya. Sa pagkakataong iyon ay tila nakatakdang itama rin nito ang lahat ng mali sa buhay niya. At ngayon ay handa na rin itong angkinin ang puso niya. Subalit maraming agam-agam ang pumipigil sa kanya. Hindi niya alam kung dapat pa niyang ipagkatiwala ang puso niya rito...


Related Stories