The True Man Trilogy 2 - Indomitable Matthew - TRU00002

Ratings :


Date Issue : Jan. 31, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : C.D. De Guzman
ISBN :
Price : PHP 142.00
  Share by Twitter


About This Book

Pagkatapos ng mga pagkakamali at pagkabigo sa nakaraan, kumbinsido na si Frances na hindi na siya karapat-dapat pa kahit kanino man. Until the hot, mocking, and indomitable NBI agent Matthew dela Merced saved her from hell. He was a friend way back in college. Matthew was also the cousin of her first love, the uncle of her child, and the man who secretly loved her through the years from afar. Hindi maintindihan ni Frances kung bakit sa kanya pa nagkagusto si Matthew. She was not worthy of any man’s love now. Wala nang espesyal sa kanya. Wala nang maganda sa kanya. However, she also couldn’t explain how her heart was slowly giving in to him. Sa kabila ng mundong mapanghusga, paano tatanggapin ni Matthew ang sugatan at napakadungis na niyang nakaraan?


Related Stories