Showdown - LIBB0618

Ratings :


Date Issue : Mar. 10, 2020
Publisher : LIB Creatives
Author : Mystique
ISBN :
Price : PHP 112.00
  Share by Twitter


About This Book

“…I never ever stopped loving you. And I doubt if I ever will.” Lagpas dalawang taon nang hiwalay si Lara kay Dane. Pero until now, hindi pa rin siya nakaka-move on nang tuluyan. Kaya para hindi masyadong isipin ang nangyayari sa kanyang buhay ay pinilit niyang ibaling sa iba ang atensiyon—kay Ivan, ang taong nakaramay niya noong mga panahong kailangan niya ng masasandalan. Finally, annulled or not, napagdesisyunan ni Lara na i-seduce si Ivan. Papasukin niya ito sa kuwarto nito sa resort kung saan sila um-attend ng kasal. But as they were in the throes of delicious pleasure, Lara discovered it was Dane she was seducing! When the pleasure of making love to him subsided, Dane threw her a challenge. “Isang buwan, `yon lang ang hinihingi ko. Come with me and we’ll take a long vacation in some place nice. Sa isang lugar kung saan makakapag-focus tayo sa isa’t isa. After that, kung pakiramdam mo ay wala na talagang pag-asa na mahalin mo uli ako ay nangangako akong hindi na kokontrahin ang petition for annulment na ipa-file mo…” Papayag ba siya? Lalo na’t maraming nakasalalay sa kanyang magiging desisyon?


Related Stories