Substitute Lover - RR00138

Ratings :


Date Issue : Mar. 25, 2020
Publisher : Red Line Media
Author : Kelly Hart
ISBN :
Price : PHP 187.00
  Share by Twitter


About This Book

“I want to get under your skin and tattoo my name in there. So even if we are not together, you will know and feel who you belong to.” Isa lang ang misyon ni Andrea—ang magpanggap na siya ang kakambal niyang si Veronica sa harap ni Denver Vallejo. Pero unang kita pa lang niya sa lalaki, alam na niyang napasubo siya. He was the most beautiful but also the most intimidating man she had ever seen. Even when he was rude and arrogant, she could not deny the sexual tension between them from the moment they met. Unang pagdidikit pa lang ng mga katawan nila, muntik na niyang makalimutan na substitute lang siya ng kakambal. Hindi intensiyon ni Andrea na maging physically intimate kay Denver. Lalong wala sa plano na maging emotionally attached sa lalaki. Pero paano niya maiiwasan iyon kung gabi-gabi silang magkatabi sa kama? Kung sa haplos at halik nito, natatagpuan niya ang comfort na matagal nang hinahanap?


Related Stories