Ang Love Story Ni Adorada - PHR2629

Ratings :


Date Issue : Apr. 14, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Ang simpleng buhay ni Adorada ay naging komplikado nang ma-in love siya kay Teo,ang bunsong lalaki ng pamilya Madrid, ang pamilyang pinag-e-extra-han niya bilang kawaksi upang maging sideline niya. Nagpa-cute siya rito sapagkat guto niyang may marating ang damdamin niya. Nawala ang komplikasyon nang mukhang napansin siya ni Teo. Naging nobyo niyaito... Pero nagkaroon ulit ng komplikasyon ang buhay niya nang makita niyaitong may kahalikang ibang babae. Naghintay siya ng paliwanag pero hindi dumating iyon.... Sa muling pagkikita nila, hindi niya alam ang magiging reaksiyon niya. Dahilang totoo, may kakaiba pa ring dating ito sa kanya.


Related Stories