Lumang Piso Para Sa Puso: Pisong Dangal - PHR3428

Ratings :


Date Issue : Apr. 14, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Ang sabihing shocked si Trudes sa indecent proposal ng kanyang among si Zacarias ay kulang. Galit na galit siya na sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay lumaban siya at nagpasyang iwan ang kung tutuusin ay maayos nang trabaho niya. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakaalis ng hacienda nito ay kinailangan na niya ng malaking halaga. Pikit-matang tinanggap niya ang alok nito…


Related Stories