Lumang Piso Para Sa Puso: Pisong Poot - PHR3509

Ratings :


Date Issue : Apr. 14, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

Para kay Sancho, si Beatrice lang ang babae para sa kanya. Gumawa siya ng paraan upang matulungan niya itong makaangat sa buhay. Matagal niyang inalagaan sa kanyang puso ang pagmamahal niya rito. Ngunit nakagawa siya ng dahilan para isumpa siya nito. Paano pa niya maipapadama rito ang pag-ibig na hindi pa man ay alam na niyang tatanggihan nito?


Related Stories