Heat and Passion

Ratings :


Date Issue : Apr. 23, 2020
Publisher : LIB Creatives
Author : Mystique
ISBN :
Price : PHP 112.00
  Share by Twitter


About This Book

If only a kiss would make you feel better, I would give you a million of them. Or as much as you want for as long as you want. Amazing but true. Cupid really exists. Pero hindi siya nag-iisa. Marami sila at ang tawag sa kanila, love agents. Isa si Than sa mga ito. Napakaimportante ng trabaho nila dahil sila ang nag-aayos ng mga lovelife ng mga tao. But for some reason, he failed miserably in his job. Si Leslie ay always in lust, never in love. Isinumpa na niya ang love dahil sa masagwang epekto niyon sa mga kapamilya niya. Until she met Cue who made her feel so hot for his body. A body he won’t let her touch at first. Na-challenge tuloy siya at sa bandang huli, sumuko rin si Cue. Fuck buddy extraordinaire, that’s what he is. Pero unti-unti ay parang hindi na lust lang ang nararamdaman ni Leslie kapag kasama ang lalaki. Alas, Cue has a secret. Isang sikreto na magiging daan para maghiwalay sila anuman ang nararamdaman nila para sa isa’t isa.


Related Stories