A Boy Named Alex - BIC0166

Ratings :


Date Issue : Apr. 29, 2020
Publisher : Black Ink
Author : Herbs Navasca
ISBN :
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

Malaki ang respeto at paghanga ni Alex sa pinsan niyang si Diwa. Ito kasi ang kanyang guardian habang nag-aaral siya sa Maynila. Sa pansamantalang pagtatrabaho ni Alex sa library bilang isang OJT, nakilala niya ang librarian na si Yal Ogana. Istrikto pero mabait ang kanyang Kuya Diwa. Istrikto at masungit naman si Yal. Habang nakakasama ni Alex ang kanyang Kuya Diwa at si Yal, hindi niya maiwasang mapuna na may kakaiba sa dalawa. Para kasing hindi lang magkaibigan ang mga ito. Mukhang inililihim lang ng dalawa ang tunay na damdamin para sa isa’t isa.


Related Stories