Fury Of Quartet 2 - Patricia Orwell

Ratings :


Date Issue : Jun. 10, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Europa Jones
ISBN :
Price : PHP 67.00
  Share by Twitter


About This Book

“I’m done chasing peace. I’m plunging into this chaotic world to be with you.” Naging successful ang righteous vigilante group na tinatawag na “Dart Pins” sa kanilang unang misyon sa Green Knoll Academy. At ako pa rin si Diamond, ang inyong narrator. Hindi kami magiging successful kung hindi dahil sa tulong ng nameless accomplice namin na tinatawag na lang naming si “Knocker.” Siya ang nagbibigay sa amin ng mga impormasyon patungkol sa mga villainous being na nasa loob ng Green Knoll Academy. Kaso, dumating ang pagkakataon na lumaki ang ulo naming apat. Inunahan namin si Knocker. At hindi naging maganda ang takbo ng mga pangyayari, lalong-lalo na kay Patricia Orwell… Naging upside down ang mundo ni Patricia nang mabasag niya ang mamahaling porcelain doll ni Jane Jaime. Dahil wala siyang pambayad pinagtrabaho siya ni Jane bilang personal maid sa bahay ng mga Jaime. Enter Jax Jaime, ang kapatid ni Jane at kanang kamay ng notorious fraternity sa campus. Sumakit ang bumbunan ni Patricia dahil kailangan niyang tiisin ang pang-aalipusta ni Jax. Pero habang nakakasama niya ang binata, hindi naman pala ito salbahe. May itinatagong soft side si Jax at nararamdaman iyon ni Patricia. Handa na sana si Patricia na harapin ang pag-ibig niya para sa binata. Kaso,nalaman niyang pinapaibig lang pala siya ni Jax para kontrolin ang righteous vigilante group ni Patricia.


Related Stories