HEREDERA Series 1: Hera

Ratings :


Date Issue : Sep. 15, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Whroxie
ISBN :
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

Hera Breinesse Monticello Dela Cruz was every man’s dream girl. A perfect girlfriend material. Marami siyang manliligaw, pero wala man lang siyang natipuhan ni isa sa mga ito. Until she met the most handsome ranch helper she had ever laid her eyes on in her twenty-one years of existence—si Gideon Sandagon. Pero hindi maganda ang nagging impresyon ng dalawa sa isa’t isa sa una nilang pagkikita. Napakasuplado ng lalaki. Pero nagkaroon agad si Hera ng matinding atraksiyon kay Gideon—atraksiyon na hindi pa niya naramdaman buong buhay niya sa ibang lalaki. At mas lumalim pa ang atraksiyon na iyon nang tulungan siya nito nang mapadpad siya sa lupain ng mga de Buenavista na matinding kalaban ng mga Monticello. Gideon seemed interested in her. Pero paano niya sasabihin dito na isa siyang Monticello? Na apo siya ng taong kinamumuhian nito.


Related Stories