Guarding Anya

Ratings :


Date Issue : Sep. 17, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Helene Mendoza
ISBN :
Price : PHP 187.00
  Share by Twitter


About This Book

I would never fall for my mission. Ayoko ng sakit ng ulo, iyon ang nasa isip ko pagkatapos kong masaksihan kung paano na-in love ang kaibigan at katrabaho ko sa Circuit Defense Services. Isa pa, wala akong time ma-in love. Dahil tinatrabaho ko nang buong puso ang bawat assignment na ibinibigay sa akin. Covert operations, security detail to top-notch politicians, military training exercises, name it. Lahat ng iyan at marami pang iba ay naranasan ko na. Kaya no-brainer na itong assignment na ibinigay ng boss ko na maging additional bodyguard ng isang sikat na senador. Napaka-basic. Pero mukhang nakalimutang banggitin ng boss ko na matindi pa sa pagbabantay sa pinakadelikadong preso sa mundo ang magiging trabaho ko. Sakit pala sa ulo ang anak ng senador na ito na tumakas sa mga bantay niya. Hindi kami magkasundo sa maraming bagay. But suddenly, everything changed. I liked the way she was talking now. I liked the way she was smiling at me. I liked to hear her voice. At nang may umaaligid na lalaki sa kanya, f*ck*ng jealousy was pouring over me. A f*ck*ng realization hit me hard. Did I just fall for my mission?


Related Stories