The Breakers Corazon Sociedad Batch 2 Book 12: Lyndon Caulfield

Ratings :


Date Issue : Sep. 22, 2020
Publisher :
Author : Venice Jacobs
ISBN :
Price : PHP 142.00
  Share by Twitter


About This Book

Sanay na sanay na si Ciarrah sa ugali ng mga “Breaker”’ ng society na itinatag ni Christopher Samaniego, Jr. Halos lahat ng mga miyembro doon ay malapit na sa kanya, maliban sa isang lalaki na sa tingin niya ay pinakamisteryoso sa lahat ng taong nakilala—si Lyndon Caulfield. Hindi niya alam kung bakit hindi niya feel makipag-usap dito. Siguro dahil na rin sa ayaw rin namang maki-socialize ng lalaki. Pumupunta lang ito sa”‘society” dahil sa negosyo. Pero ang hindi maintindihan ni Ciarrah ay kung bakit sa dinami-rami ng lalaking nakapaligid sa kanya ay kay Lyndon pa nahulog ang loob niya. Kay Lyndon lang naman niya naramdaman ang damdaming matagal nang hinahanap. Then one day, she learned his secret—a secret that could endanger her life, a secret that he tried so hard to hide just to have a normal life. Magagawa pa bang tanggapin ni Ciarrah ang tunay na pagkatao ni Lyndon kahit na ang kapalit niyon ay ang sarili niyang kaligtasan?


Related Stories