Time Capsule series 5 - Bucket List

Ratings :


Date Issue : Mar. 25, 2022
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Maan Beltran
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Sanay na si Olivier na magtaksil at manggamit para lang magawa ang kanyang trabaho. It was already part of her life as an assassin. Matagal na niyang ibinaon ang lahat ng emosyon sa kasulok-sulukang parte ng kanyang puso. Because that was the only way she could get up every morning and tell herself that there was a reason for everything she did. At ang rason na iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang nabubuhay. Kahit pa nga ba kung minsan, ang gusto na lang niya ay mamatay. But on her last assignment, hindi man gusto ni Olivier, she became emotionally involved with the beings she was supposed to betray. Mabilis na gumaan ang loob niya sa Healer na nagligtas sa kanyang buhay. And she felt some kind of connection to the wolf with the warmest pair of brown eyes. Si Woods. But she had to do what was needed to be done. And so, she betrayed them. Mula noon, tuwing naaalala niya ang ginawa sa mga ito, lagi siyang napupuno ng matinding guilt. At kapag naaalala niya si Woods, isang kakaibang kalungkutan ang bumabalot sa kanyang puso na matagal nang malamig. In an ironic twist of fate, muling nagtagpo ang mga landas nila. He no longer looked at her with a warm gaze. Ang tanging nakikita niya sa mga mata ni Woods ay galit. Galit para sp kanya.


Related Stories