A Girl Named Li-anne

Ratings :


Date Issue : Oct. 03, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Angel Bautista
ISBN : 978-971-02-7216-7
Price : FREE
  Share by Twitter


About This Book

“Wala akong pera o pamilya na puwedeng i-give up para sa iyo. But you can have my life.” Sa pelikula lang nakikita ni Li-anne ang pagtrato sa mayayaman ngunit naintindihan niya na ganoon din pala ang trato sa rich and powerful sa totoong buhay nang makilala niya si Antonio “Tan” Tañada III, ang batang-batang CEO ng Tañada Group Of Companies. “Let me buy you clothes,” galanteng alok ni Antonio. “Huling nag-work sa akin ang shopping-cum-transformation scene sa classic na movie ni Julia Roberts, iyong Pretty Woman. At kung tama ang pagkakaalala ko, prostitute ang role niya roon. Napapangiwi ako kapag napapanood ko uli ang ganoong eksena sa mga drama sa TV. And no, you are not turning me into that kind of heroine. Kung kailangan kong magbago para lang makibagay sa mundo mo, kung gaano man iyon ka-temporary, ang gusto ko lang sana ay gawin ko iyon sa sarili kong style.” Ano ba naman ang malay niya na ang mismong uri ng mundong mayroon ito ang mismong pupuwersa sa kanya upang magbago?


Related Stories