El Paraiso

Ratings :


Date Issue : Oct. 14, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 113.00
  Share by Twitter


About This Book

Nang mamatay ang mga magulang ni Michelle ay natuklasan niyang hindi niya ama ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan. Natuklasan din niya mula sa taguan ng kanyang ina ang sulat na nagtuturo sa kanya sa isang lugar na hindi niya man lang narinig sa buong buhay niya. While traveling to El Paraiso, she was bewildered by strangers who mistook her for somebody else. Most especially an arrogant, handsome stranger who unnerved her. Natuklasan niyang ang El Paraiso ay akmang pangalan para sa baying iyon. The small town was picture-perfect. Muli silang nagkita ng aroganteng lalaki na siyang may ari ng hotel na tinutuluyan niya. Adrian Olivar was always there in every turn. Subalit paraiso nga ba ang lugar na pinuntahan niya? Paanong unti-unti niyang natutuklasang maraming lihim na itinatago ang maliit na bayang iyon? This novel is dedicated to the pioneers of the http://eirycat.proboards50.com a site created by a friend, board administrator Catherine Nassal, for yours truly. These ladies are: Michelle Caro, Analyn Ramos, Alma Osama, Ally, Donabee Miranda, and Tere Camargo. All six are moderators. Also to Anna Vida, Faye, Fhemzi, Alexa, Katrina, Rhoda, Europa, Andreaamor, Kristine (Tintin) Mangcao, Richel, Rubymyrame, Gale, Haids, and Mark. More members shall be acknowledged in groups in my upcoming novels. On behalf of Catherine, I thank you for making the site a huge success. As of today, there are more than one hundred registered members. All contributed to the site’s success. Members post messages, ask questions, give opinions, criticize constructively, chat, or just create any topic under the sun. They even posted pictures of cars used by my heroes and heroines. Even songs that were used in my novels. Like Harry Belafonte’s “Island In The Sun,” which was sang by Tristan in “Monte Falco.” Goodness, whoever heard of Harry Belafonte among today’s generation! Harry B. belongs to the 50’s. At ang importante sa lahat, these members gain new friends and are immensely enjoying themselves. Namamangha ako na ang ilang miyembro, na sa site lang nagkaroon ng ugnayan sa unang pagkakataon, ay nagpapadala ng mga libro ko sa ibang miyembro, dahil lang kulang ang isa o wala ang isang kopya ng ganoong title. At ang mga miyembro ay nag-aalok ng tulong sa kapwa miyembro, tungkol man iyon sa mga nobela ko, sa site, o personal man. You people warm my heart. May you keep the fire of friendship burning. I hope you will enjoy this romance-mystery novel.


Related Stories