Campus Girl: Vee, The Pretty Witch

Ratings :


Date Issue : Oct. 03, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Heart Yngrid
ISBN : 978-971-02-7351-5
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Vee was fascinated with witchcraft. Kaya ang akala nang iba ay isa siyang mangkukulam. Nobody had the nerve to mess up with her. Except Frei. Ito lang ang may lakas ng loob na asarin siya. Tinakot niya ito na kukulamin ito kung hindi ito titigil sa pang-aasar sa kanya. Hanggang sa umalis siya ng SCU. Four years later, muling nagkrus ang landas nila. Sadya pala siyang hinanap nito. Ipinagpilitan nitong isinumpa raw niya ito. Gagawin daw nito ang lahat. Bawiin lang nito ang sumpa. Sinakyan niya ang kalokohan nito at ginawa niya itong alila sa loob ng isang lingo. Tama lang dito iyon para turuan ito ng leksiyon. Pero mukhang hindi nagustuhan ng gods and goddesses of nature ang ginawa niya kay Frei. Dahil minahika ng mga ito ang puso niya para ma-in love sa kinaiinisang binata…


Related Stories