A Man Who Loves Jillian

Ratings :


Date Issue : Feb. 09, 2017
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sheena Rose
ISBN : 978-971-02-7221-1
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Love is like living things. Treat it harshly or don’t give it enough attention and it dies.” Magsisinungaling si Jillian kung sasabihin niyang ordinary lang ang hitsura ni Bram. “Handsome” was not enough to describe the man. “Unforgettable” was more like it. Ang pangkaraniwang babae ay sasabihing disarming ang taglay nitong kaguwapuhan. Ngunit hindi siya kasama sa mga pangkaraniwang babaeng iyon. Hindi siya mahilig sa mga lalaking “larger-than-life” types. Pero nang matikman niya ang halik nito at makilala ito nang lubos ay tila bumaligtad ang kanyang puso. He was so passionate in everything he did. He was the type who loved fully, bigay-todo at wala ring preno-preno. He was an exceptional man, definitely unattainable. Pero napakalayo ng kanilang agwat, kasinlayo ng Earth sa Pluto! Kaya kahit mahalin niya ivto, suntok sa buwan na mahalin din siya nito…


Related Stories