Sweetheart 14: Sensual

Ratings :


Date Issue : Oct. 15, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN : 978-971-02-6726-2
Price :
PHP 113.00
PHP 113.00 NEW
  Share by Twitter


About This Book

Tamara Alba was a pretty fifteen year old girl from the other side of town. Her family was an outcast, itinuturing na yagit at basura sa bayang iyon. Gayun man, hindi hadlang iyon upang pangarapin niya si Sean DeSalvo, ang anak ng pinakamayamang tao sa Trinidad. He was the center of her universe. And yet it would remain her bestkept secret. Pagtatawanan at lalaitin siya ng lahat kapag may nakaalam sa damdamin niya para dito. Sean hated her family - pagkasuklam na humantong sa pagpapalayas nito sa pamilya niya mula sa lupang pag aari ng pamilya nito. Hindi pa man sila nakakalayo ay inutusan na nito ang mga kaibigan nitong sunugin ang bahay nila. Foolishly blinded by love, hindi nagkapuwang ang poot sa dibdib niya. Young Tamara left town - keeping Sean DeSalvo in her heart.


Related Stories