Campus Girl: Gemme, The Cheerleader

Ratings :


Date Issue : Oct. 03, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Heart Yngrid
ISBN : 978-971-02-7337-9
Price :
PHP 45.00
PHP 45.00 NEW
  Share by Twitter


About This Book

Maybe love is not just about being with the person you love and owning him. Maybe sometimes it is about letting him go to be with the person he truly loves. Tuwang-tuwa si Gemme nang mabalitaan niyang nag-break na sina Owen at Fia. Naisip niyang sa wakas ay magkakaroon na siya ng pag-asa kay Owen, ang lalaking pinapagarap niya. Ngunit hindi malubos ang saya niya dahil mahal pa rin ni Owen si Fia at determinado itong mapabalik dito ang ex-girlfriend. May naisip na plano ang mga kaibigan ni Owen para mapabalik dito si Fia. Kailangan nito ng pretend girlfriend para pagselosin si Fia. Nag-apply siyang bagong girlfriend nito. Habang nagpapanggap siyang girlfriend nito ay plano niyang paibigin si Owen para sa huli ay hindi na nito maisipan pang bumalik kay Fia at maging totohanan ang kanilang relasyon. Pero hindi pala madaling mapaibig ito. Mukhang kailangan niya ng dibdibang pang-aakit dito.


Related Stories