Kristine Series 07: Isabella

Ratings :


Date Issue : Oct. 16, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Amanda
ISBN :
Price : FREE
  Share by Twitter


About This Book

Si Isabella ang pumalit sa puwesto ng ama nang magkasakit ito. Ginawa niya ang lahat ng paraan upang hindi makatanggi si Ismael Fortalejo. Intrigued, tinanggap ng binata si Isabella upang hawakan ang yacht ng mga Fortalejo. At hindi nito maisip kung paanong ang isang napakagandang babae’y gugustuhin ang gayong trabaho. Hanggang mabihag ni Isabella ang puso nito. At dukutin ang dalaga, magpakasal lamang siya sa binatang Fortalejo.


Related Stories