PHR00236 - You're Mine, Only Mine

Ratings :


Date Issue : Oct. 16, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN : 978-971-02-8258-6
Price :
PHP 45.00
PHP 45.00 NEW
  Share by Twitter


About This Book

“Akin Ka, Roxanne, dahil binili kita mula kay Alfonso ng dalawa at kalahating milyon…!” Hindi makapaniwala si Roxanne na siya ang ibinayad ng ama bago ito namatay sa pagkakautang nito sa mga Moravilla. At pagkalipas ng tatlong taon ay dumating si Alex Moravilla upang singilin ang pagkakautang na iyon. Ang pagpapakasal niya kay Alex ang kabayaran. Hindi siya papaya anuman ang mangyari. Kung katawan niya ang kailangan ni Alex ay ibibigay niya huwag lamang makulong ng habang buhay sa piling nito.


Related Stories