He's Into Her Season 1 Book 5

Ratings :


Date Issue : Oct. 20, 2014
Publisher : LIB Creatives
Author : maxinejiji
ISBN : 978-971-401-396-8
Price : PHP 79.00
  Share by Twitter


About This Book

“Hangga’t nakikita mo akong nakatayo, hindi ka dapat makaramdam ng takot.” Sa kabila ng nararamdamang inis kay Max, dahil sa hindi paghingi ng tulong sa kanya nang malaman ng dalaga kung sino ang may kagagawan ng mga nangyari sa kanila, ay hindi maiwasan ni Deib Lohr ang mag-alala. At lalo pang nadagdagan ang kaguluhang nararamdaman niya sa sarili nang walang pag-aalinlangang tulungan siya ni Max sa mga lalaking humarang sa kanya dahil na rin sa utos ni Choco. Pag-aalalang hindi maintindihan ni Deib Lohr kung bakit niya nararamdaman sa isang babaeng mula’t sapol ay itinuring niyang kaaway. Ngunit ang pag-aalala ni Deib Lohr para kay Max ay agad napalitan ng galit nang makitang walang malay na nakahiga sa semento si Kimeniah dahil sa malakas na pagtulak ni Max. Nagtataka man si Deib Lohr kung bakit ganoon na lang ang nakikita niyang galit sa mukha ni Max ay nangibabaw ang galit niya dahil sa ginawa ng babae kay Kimeniah. Kaya sa halip na tanungin si Max ay kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya. Pero ganoon na lang ang pagsisisi ni Deib Lohr nang matuklasan niya ang malalim na dahilan ng galit ni Max na kahit ang napakatahimik na si Ysay ay nagawa nitong saktan. Paano pa mababawi ni Deib Lohr ang mga sinabi niya kay Max? Anong mukha pa ang ihaharap niya sa babae kung siya mismo ay nagagalit na rin sa kanyang sarili dahil sa kanyang mga pinaggagagawa?


Related Stories