A Home In His Arms

Ratings :


Date Issue : Nov. 13, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Aya Myers
ISBN : 978-971-02-7217-4
Price : PHP 79.00
  Share by Twitter


About This Book

He just saw her and yet he feels like he had known her all his life. Mula nang umuwi sa Pilipinas si Angela ay palagi na siyang ginugulo ng isang masamang panaginip. Ang bangungot na iyon ang naging daan para matuklasan niya na hindi pala siya tunay na anak ng kinikilala niyang ina. Sa paghahanap niya sa kanyang tunay na katauhan ay nagtagpo ang mga landas nila ni Marko. Marko had blue eyes and he was charming. Unang pagtatama pa lang ng mga mata nila ay agad nang sumikdo ang puso niya para dito. Niligawan siya nito. Ginawa ni Marko ang lahat mapaibig lamang siya at nagtagumpay naman doon ang binata. Angela loved his blue eyes. She loved all of him. Hanggang sa dumating sa puntong ipinagkatiwala na niya rito ang lahat-lahat sa kanya kahit na malabo pa ang kanyang nakaraan. Angela’s life was almost perfect… almost. Subalit natuklasan niya na si Marko pala ay bahagi ng kanyang madilim na nakaraan…


Related Stories