Baby, Be Mine

Ratings :


Date Issue : Nov. 13, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sofia
ISBN : 978-971-02-7286-0
Price : PHP 113.00
  Share by Twitter


About This Book

“Kahit palayain mo pa ako, ikaw pa rin ang pipiliin at mamahalin ko. I’ll stick with you.” Nawala ang lahat ng mga ari-arian ng pamilya ni Krystinia nang masangkot sa pyramid scam ang kapatid niya at makulong ito. Sa kamalas-malasan ay inatake pa sa puso ang kanilang ama. Nobody wanted to help them out. Kahit ang malalapit na kaibigan nila ay tinalikuran na sila. At nang makiusap siya kay Warrick Evaristo na huwag nitong ituloy ang hostile takeover sa kompanya ng kanyang ama, ibang offer naman ang inialok nito sa kanya. “Puwede kong solusyunan ang lahat ng problema mo at ng pamilya mo sa isang iglap. Just give me a child.” Warrick was not the marrying kind. Kailangan lang daw nito ng anak para may maiwang tagapagmana. Napakamisteryoso rin nito dahil walang alam si Krystinia tungkol dito maliban sa ulilang-lubos na ito. But it didn’t stop her from falling in love with him. Pero hanggang saan ang itatagal ng pagmamahal niya rito kapag nalaman niyang ang nais nito ay wasakin ang pamilya niya sa simula pa lang?


Related Stories