First Time I Saw You

Ratings :


Date Issue : Oct. 07, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN : 978-971-02-7449-9
Price :
PHP 45.00
PHP 45.00 NEW
  Share by Twitter


About This Book

“You have innocent eyes, Blanca, and you are as pure as your name signifies.” Magpapakasal sila ni Kier. At hindi na siguro masama kung patiuna niyang ipagkakaloob ang sarili rito. Sa araw na handa na niyang gawin ang nasa isip, Blanca witnessed his betrayal. Ang sunod niyang nalaman, she was married to Kier’s older brother, kay Benedict. Si Benedict na sa pagkakakuwento ni Kier ay walang babaeng tumagal.


Related Stories