Hopeless Love

Ratings :


Date Issue : Nov. 13, 2014
Publisher : LIB Creatives
Author : The16WorldWonder
ISBN :
Price : FREE
  Share by Twitter


About This Book

“I never wanted to lose you. I never wanted to run away after chasing you. But what else could I do if the only choice I had was to run away and lose you?” Aaliyah grew up believing that happy endings do exist in real life. Who wouldn’t, right? Ngunit nang makilala niya si Paul Justine Salcedo ay unti-unting nabago ang paniniwala niyang iyon. Sure, Paul was not the man of her dreams, still, she couldn’t help but fall in love with him. Habang lumilipas ang panahon ay natutunan nilang mahalin ang isa’t isa. Ngunit hindi por que pareho ang nararamdaman nila para sa isa’t isa ay magiging ganoon na lamang kadali ang lahat para makamit nila ang happy ending. Tulad sa mga pelikula at mga teleserye, maraming pagsubok na pagdadaanan at maraming kontrabida na magpapahirap sa bida. Ngunit gaano man karaming pagsubok ang dumating ay nananatili pa ring matatag ang bida. Pero pagdating sa istoryang ito ay naiba ang lahat. Bakit?


Related Stories