PHR01779 - Mananatili Kang Akin

Ratings :


Date Issue : Oct. 07, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price :
PHP 50.00
PHP 50.00 NEW
  Share by Twitter


About This Book

“Pinakasalan kita dahil iyon lang ang paraan upang mapasaakin ang aking anak. Pero hindi nangangahulugan iyon na pahihintulutan kitang makipagtagpo sa ibang lalaki. Mananatili kang akin, Janis…” Janis swallowed the vile things she wanted to hurl at him. Dalawang buwan pagkatapos nilang ikasal ay umalis si Rolf at nangibang-bansa. Lihim siyang natuwa dahil naingatan ng paglayo nito ang lihim niya. But after three and a half years, he was back. At nakapagtatakang sa kabila ng pagkasuklam niya rito ay hindi niya kayang tanggapin na may ibang babaeng pinag-uukulan ito ng pansin.


Related Stories