Braveheart 2: Benicarlo Ocampo (Relentless Lover)

Ratings :


Date Issue : Dec. 19, 2014
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Dawn Igloria
ISBN : 978-971-02-8468-9
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

"I'd want a woman whose heart is mine alone. Iyon lang ang importante sa akin. Do you think kaya mong ibigay 'yon?" Fatima trusted Binny completely. Lahat ng failures niya sa buhay ay dito niya sinasabi at nakaalalay ito sa kanya tuwing mabibigo siya sa pag-ibig. Kaya hiindi siya makapaniwala nang niadiskubre niya na may lihim pala itong pagtingin sa kanya. Gumuho ang pagtitiwala niya rito. Ngunit nang ayawan siya ng kanyang groom sa mismong araw ng kanyang kasal ay si Binny ang unang hinanap niya. Hindi pala niya kayang mawala ito. Sa maikling panahon, natutuhan niyang mahalin ito—a love that paled her past loves in comparison. Ngunit may nangyari upang maglaho ang pagmamahal nito sa kanya. "You made me a lesser man for what we did," anito. She was utterly devastated. Lalo na nang mabalitaan niya na magpapakasal na ito sa babaeng ipinagkasundo rito ng inga magulang nito.


Related Stories