Ang Boyfriend Kong Hindi

Ratings :


Date Issue : Jan. 05, 2015
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Tamara Cee
ISBN : 978-971-02-8493-1
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Bibigyan kita ng mga bagong alaala, magagandang alaala na tatabon sa mga alaala mo sa kanya.” Unang kita pa lang kay Neil ay sigurado na si Meg na ang binata na ang inilaan para sa kanya. Guwapo, mabait, responsable, at seryoso sa buhay si Neil. And what they had was almost perfect. But in a twist of fate, she met Nick, a man who had the capability of captivating every girl in a heartbeat. And he was one hell of a kisser, too. Si Nick ang nagpagising sa natutulog na damdamin ni Meg. Ito ang tanging lalaking nagparamdam sa kanya kung paano ang talagang mahalin. He was equivalent to excitement, passion, and fire. But his name also spelled danger. Now, Meg was torn between Neil and Nick—two men with opposite personalities destined to become a part of her life whether she liked it or not. Dapat bang makontento siya sa “okay na” o kailangan niyang pagbigyang lumigaya ang puso at makadama ng tunay na pag-ibig?


Related Stories