A Gangster Stole My Heart Book 1

Ratings :


Date Issue : Jan. 20, 2015
Publisher : LIB Creatives
Author : Ririe013
ISBN :
Price : PHP 60.00
  Share by Twitter


About This Book

“The best part of the day with you being around is that I have to fall for you all over again.” Zeilica is the troublemaker who has the money, the pretty face, the body and the attitude that everybody hates but despite her attitude, being the worst, there is still a guy who is willing to accept her. Or so she thought. Dahil iniwan din siya ni Jiro. Labis na nasaktan si Zeilica sa pag-alis ng boyfriend na si Jiro. Para makalimot ay ibinuhos ni Zeilica ang atensiyon at panahon sa pagsali sa gang war at motorcycle racing. Pero kahit ano ang gawin niya, hindi pa rin niya makalimutan si Jiro. Nag-aalala na ang mga kaibigan ni Zeilica dahil lagi siyang nalalagay sa kapahamakan. Iyon ang dahilan para maging sila ay magalit din kay Jiro, lalo na si Kyo na matagal nang may lihim na pagtingin kay Zeilica. Nagsisisi raw si Kyo dahil hinayaan nitong mahulog ang loob ni Zeilica kay Jiro. Ngayon ay desidido si Kyo na ligawan ang dalaga. Pero nagbalik si Jiro at muling niligawan si Zeilica. Sa una ay nagmamatigas pa ang dalaga dahil galit ang nangingibabaw sa kanya. Pero dahil nga mahal pa rin niya ang binata, nagawa niya itong patawarin at bigyan ng isa pang pagkakataon. At muli, wala na namang nagawa si Kyo kundi ang magparaya.


Related Stories