RR00016 - My Ex, My Pretend Wife

Ratings :


Date Issue : Jan. 22, 2015
Publisher : Red Line Media
Author : Race Darwin
ISBN :
Price : PHP 79.00
  Share by Twitter


About This Book

Nasiyahan si Cel nang makita ang reaksiyon ni Raf dahil sa ginawa niya. Malinaw sa ekpresyon ni Raf na nagugustuhan nito ang pagpapaligaya niya. So, she started unzipping his pants while her tongue was still working on his sexy abs. Si Raf ang kauna-unahang lalaki na pinagkatiwalaan at minahal nang buung-buo ni Cel. Pero sa kabila ng lahat ay nagawa pa rin siyang lokohin ng binata. Hindi man nito inamin nang deretsahan, isa lang ang naisip niyang dahilan kung bakit iniwan siya ni Raf - dahil ayaw niyang ibigay ang kanyang pagkababae. Pero pagkalipas ng ilang taon ay bumalik si Raf sa buhay ni Cel at inalok siya na magpanggap bilang asawa para matanggap na nito ang kanyang mana. Itanggi man ni Cel sa sarili ay hindi niya maipagkakailang hindi nawala ang pagmamahal niya para sa kay Raf. At ang kasunduan nila ang gagamitin niya upang masiguro na sa pagkakataong ito ay mapapasakanya na ang binata. She will make sure that this time, Raf wouldn't be able to look at another woman again. She will give Raf an experience that he had never felt before. An experience that he wouldn't even think was possible. And he would surely go crazy just to have her.


Related Stories