Gems 17: I'm Having A Stranger's Baby

Ratings :


Date Issue : Jan. 22, 2015
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cora Clemente
ISBN : 978-971-02-8539-6
Price : PHP 85.00
  Share by Twitter


About This Book

I, Esmeralda Escalada, of legal age and of relatively sound mind, do hereby agree to relinquish at the time of delivery, my unborn child to the baby's biological father, in exchange for the agreed amount of three hundred thousand pesos... Paulit-ulit na binasa ni Esmerald ang bahaging iyon ng kontrata. Alam niyang pagkatapos niyang pirmahan iyon ay kailangan niyang sundin ang nakalahad sa kontrata. Ipapaubaya niya ang kanyang sarili sa isang estranghero na higit sa lahat, ibibigay niya ang kanyang anak dito. Subalit habang lumalaki ang bata sa kanyang sinapupunan ay na-realize niyang hindi pala niya kayang ibigay sa lalaki ang kanyang anak. Nais na niyang umatras sa kasunduan; isasauli na lang niya ang pera nito. Ngunit nang lubusan niyang makilala ang lalaking nakatalik niya at ama ng kanyang dinadala, saka lamang niya na-realize na hindi lang pala ang bata sa sinapupunan niya ang mahal niya kundi pati na rin ang ama nito.


Related Stories