PHR05352 - Right This Time

Ratings :


Date Issue : Sep. 09, 2014
Publisher :
Author : Camilla
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Kahit hindi first time, basta ikaw. Sa `yo, laging parang first time.” Wala sa hinagap ni Camia na mapapansin siya ni Reddick, ang suplado at playboy na kuya ng kaibigan niya, but he did. At hindi lang iyon, pinagpanggap pa siya ng binata na girlfriend nito. Iyon ay para mapatunayan sa pamilya ni Reddick na naka-recover na ito sa pagiging brokenhearted nang iwan ng girlfriend. Alam ni Camia na kailangan niyang magpigil ng damdamin hanggang kaya niya, pero hindi niya magawa. Wala namang dapat ipag-alala roon dahil sa katagalan, ang kanilang “pagpapanggap” ay tila nauuwi na sa totohanan. Mukhang sineseryoso na ni Reddick ang mga pag-aasikaso at paglalambing sa kanya. May plano pa nga ang binata na yayain siyang magpakasal. Pero biglang sumulpot ang ex-girlfriend ng binata at sinabing babawiin nito si Reddick mula sa kanya. Gusto sanang ipaglaban ni Camia ang pag-ibig sa lalaki. Pero paano niya gagawin iyon kung ni minsan, sa kabila ng mga nangyayari sa kanila, ay wala siyang narinig na sinabi ni Reddick na mahal na siya nito…


Related Stories