A Dream With You

Ratings :


Date Issue : Feb. 11, 2015
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Zaniah
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Forever isn’t enough to love you because I’m going to keep you beyond forever.” Liza was a blogger-slash-book author. Successful man sa kanyang career, there was one thing that was making her world upside-down—ang pagiging frustrated romance writer. Pero ang problema, hindi niya alam kung saan huhugot ng inspirasyon. And then there was this annoying guy, Terrence, who volunteered to be the hero in her novel. Ang dahilan, wala lang daw magawa ang binata. Sa simula ay ayaw pumayag ni Liza dahil hindi naman niya kilala si Terrence. Pero dahil sa ultimatum ng kanyang ina ay napilitan si Liza na tanggapin ang alok ni Terrence. They acted as a couple para mabuhay kuno ang kanyang sweet bones—na ibinaon na niya sa lupa dahil sa takot na muling magmahal. At upang maging wholesome ang pagtulong sa kanya ng binata, nagkasundo silang bawal ma-in love sa isa’t isa. But along the way, unti-unting nawawala ang pagkainis ni Liza kay Terrence at napalitan na ng paghanga. Hindi niya namalayang habang nai-in love na ang heroine sa hero sa ginagawang nobela ay unti-unti na rin siyang nai-in love kay Terrence. Now, would she take the risk of falling in love again? O lulunurin na lang niya ang sarili sa pangarap na maging romance writer?


Related Stories