Against The Wall

Ratings :


Date Issue : Mar. 12, 2015
Publisher : LIB Creatives
Author : Vintage Rose
ISBN :
Price : PHP 79.00
  Share by Twitter


About This Book

"If being sexually aware would make me more attractive and sensual so I can seduce Miklos, why not?" Naglakas-loob so Aira na tuluyang akitin si Miklos dahil na rin sa kakabuyo ng malalapit niyang kaibigan. Nagkaroon pa sila ng lessons on Seduction 101 para maisakatuparan na ang Orphan: The Fall of Miklos. Pero rejection lang ang natanggap niya mula sa lalaki. Then came Jeffrey. Ang lalaking ayaw sa mga virgin. Naging magkaibigan sila at nagawa pa niyang ikuwento rito ang pang-aakit na ginawa niya kay Miklos. At si Jeffrey naman ang nagbigay sa kanya ng lessons. And she realized that was something they missed: They forgot to get a man's point of view on how to be seductive. This time kaya ay magtagumpay na si Aira? O babastedin pa rin siya ni Miklos?


Related Stories